Biblioteka Publiczna

Z dniem 1 stycznia 2014 Biblioteka włączona została w struktury Centrum Kultury, przy którym nadal realizuje zadania wynikające z założeń statutowych dla niej właściwych.

Księgozbiór liczy aktualnie ponad 14 tys. książek i jest sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany. Różnorodność zasobów zaspokaja większość potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Zwierzyniec oraz osób spoza niej.

W ramach działań edukacyjno-kulturalnych, mających na celu popularyzowanie czytelnictwa i zdobywanie wiedzy, organizowane są zajęcia dla różnych grup wiekowych. Są to m.in. konkursy tematyczne, dyskusje o książkach, interdyscyplinarne zabawy z najmłodszymi czy spotkania autorskie z twórcami literatury. Wśród zacnych gości, jacy odwiedzili Bibliotekę są np. Grzegorz Kasdepke, Marta Fox, Agnieszka Martinka, Marcin Wroński, Katarzyna Enerlich i Shirin Kader.

HISTORIA BIBLIOTEKI

Początki Biblioteki w Zwierzyńcu sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to z inicjatywy mieszkańców gminy podjęto zbiórkę darów książek na potrzeby nowo powstałej jednostki.

Siedzibą Biblioteki stał się Urząd Gminy, a w okresie późniejszym prywatne mieszkania. Sukcesywnie powiększający się księgozbiór wymagał przestrzeni, dlatego od 1976 r. placówkę przeniesiono do budynku byłej Szkoły Podstawowej, w której wydzielono miejsce na wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci. W latach 80. w okolicznych miejscowościach funkcjonowało 6 punktów bibliotecznych.

Tragiczny w skutkach okazał się pożar budynku (12.01.1996r.) w którym mieściła się Biblioteka. Zniszczeniu uległa wtedy połowa księgozbioru (ponad 13 tysięcy woluminów) oraz większość dokumentacji. W niedługim czasie starania władz i mieszkańców doprowadziły do zakupienia i remontu budynku byłej restauracji przy ulicy Słowackiego, gdzie Biblioteka jako samodzielna instytucja funkcjonowała do 2014 r.

DANE TELEADRESOWE

Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

ul. Słowackiego 2

22-470 Zwierzyniec

tel./fax 84/ 68 73 283

biblioteka_zwierzyniec@op.pl

czynna poniedziałek – sobota 9:00 – 17:00 (kwiecień – październik), 8:00 – 16:00 (listopad – marzec)

Skip to content