Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych.

W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu wyznaczony został Inspektor ochrony danych – Pani Małgorzata Krajewska – z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail dyrektor@kultura-zwierzyniec.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Klauzule informacyjne:

Skip to content