Et Cetera

Et Cetera


Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzyńcu został powołany 20 marca 1979 roku. Pierwszym dyrektorem został Andrzej Habel (1979-81), później kolejno placówką tą kierowali Jan Kaczmarski (1981), Jerzy Borowiec (1982), Marek Golec (1983), Andrzej Miazga (1983-2001), Marek Marcola (2001-2007), Marek Zygmunt (2007-2014) i od 20 listopada 2014 roku Edyta Sadło.

Siedzibą GOK został budynek tzw. starej szkoły, chociaż jego remont został ukończony dopiero w 1983 roku. W tymże roku GOK organizuje po raz pierwszy Dni Zwierzyńca. Rok później Dni Folkloru Zamojszczyzny, które od 1999 roku, po reaktywacji zwane są Zamojskimi Dniami Folkloru. W 1987 roku udaje się utworzyć Izbę Muzealną przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Zwierzyńca. W dniach 15-28.08.1988 roku po raz pierwszy odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Wokalistów Jazzowych z udziałem m. in. Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Impreza ta gości w Zwierzyńcu kilka lat.

W 1990 roku Zwierzyniec otrzymuje prawa miejskie, a Gminny Ośrodek Kultury przekształca się w Zwierzyniecki Dom Kultury. Rok później wzbogaca się o wyremontowaną salę kinową. Z licznych wydarzeń kulturalnych z początku lat dziewięćdziesiątych należy wymienić otwarcie 19.10.1991 r. wystawy „Święty Stefan – pierwszy król Węgier” przy współpracy z Ambasadą Węgier. W 1993 roku rozpoczęła się cykliczna impreza Roztocze Country, która trwała do 2011 roku. 12 stycznia 1996 roku tragiczny pożar strawił budynek ZOK, a wraz z nim cały dorobek materialny, w tym większość zbiorów Izby Muzealnej. Przez następne trzy lata, mimo fatalnych warunków lokalowych, działalność kulturalna była kontynuowana. Dopiero 19 czerwca 1999 roku, przy finansowym wsparciu Ambasady USA i funduszy Unii Europejskiej oddano do użytku nową siedzibę w zaadaptowanym budynku byłej restauracji ,,Leśniczanka”.

Nowa nazwa placówki – Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji zaczęła odzwierciedlać jej nową funkcję – obok kulturalnej, również obsługę ruchu turystycznego. Służy temu nie tylko punkt informacji turystycznej, ale również stołówka. W 2000 roku odbyła się pierwsza Letnia Akademia Filmowa, impreza, która zdążyła już zyskać uznanie w całej Polsce. Izbę Muzealną udało się reaktywować dopiero w grudniu 2001 roku. Od początku 2014 roku ZOKiR po połączeniu z Biblioteką Publiczną stał się Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną.

Skip to content