Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Informacja turystyczna

Stołówka Leśniczanka

Zajęcia i zespoły

Kontynuacja zajęć w projekcie „Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy Zwierzyniec”!
Stowarzyszenie ET CETERA zaprasza od 8 września do sali wystawowej Centrum Kultury w Zwierzyńcu.
Zajęcia są bezpłatne ponieważ są organizowane w ramach grantu „Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy Zwierzyniec”, w ramach projektu grantowego „Promocja zdrowego stylu życia oraz wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze”

Skip to content