Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Regulamin konkursu plastycznego
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie projektu magnesu promocyjnego Zwierzyńca z uwzględnieniem walorów historyczno-krajobrazowych.

 1. Projekt należy wykonać w technice graficznej (kolor: sepia, czarno-biały)
 2. Maksymalny format pracy to 4cm x 6cm. Prace wykonane w innych formatach niż określony w regulaminie będą odrzucone.
 3. Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji prac w celach promocyjnych i reklamowych:
  a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet,
  b) utrwalenie techniką poligraficzną.
 5. Pracę powinny zawierać dane osobowe zapisane na odwrocie i przesłane w terminie do 30.04.2021 r. na adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec.
 6. Za udział w konkursie przewidziana jest główna nagroda rzeczową.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.05.2021 r.
  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 661-848-169
Skip to content