Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Stowarzyszenie ET CETERA wydało folder promujący produkty turystyczne obszaru działania LGD Nasze Roztocze.

Folder zawiera informacje o produktach turystycznych Zwierzyńca i okolic i są to:

1. zabytki z czasów Ordynacji Zamoyskiej,

2. trasy piesze,

3. trasy rowerowe

4. trasy kajakowe

5. trasy Nordic Walking

5. trasy konne.

Dodatkowo można znaleźć informacje o atrakcjach dla dzieci oraz informacje praktyczne przydatne dla każdego turysty.

Publikacja została wydana w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Koszt wydania folderu wyniósł łącznie 12 495 zł, z czego 11 870 zł Stowarzyszenie pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Nasze Roztocze” z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie ET CETERA w ramach grantu pn. „Promocja produktów turystycznych gminy Zwierzyniec” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content