Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „Widokówka ze Zwierzyńca”

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.
 2. Zadaniem jest wykonanie kartki widokowej przedstawiającej Zwierzyniec i okolice z uwzględnieniem walorów krajobrazowo-historycznych.
 3. Prace w wersji papierowej, wykonane dowolną techniką.
 4. Do konkursu będą przyjmowane również projekty przygotowane komputerowo, warunkiem jest dostarczenie wydrukowanej pracy.
 5. Maksymalny format pracy A5.
 6. udział w konkursie jest akceptacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji prac w celach promocyjnych i reklamowych:
  • rozpowszechnianie w sieci internetowej
  • utrwalanie techniką poligraficzną
 8. Na odwrocie prosimy o podanie swoich danych (imię, nazwisko, miejsce zamieszania, wiek) i przesłać w terminie do 4 czerwca 2020 r. na adres: CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZWIERZYŃCU, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
 9. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VIII
  • młodzież szkół średnich
  • dorośli
 10. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, którą powoła organizator.
 11. W konkursie przewidziane są trzy główne nagrody z każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
 12. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej, fanpage’u oraz w sali wystawowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.