Pracownia komputerowa

W ramach realizacji projektu PROW, we wrześniu 2010 Biblioteka pozyskała nową pracownię komputerową. Zakupiono i oddano do użytku sprzęt niezbędny do wyposażenia dziesięciu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarkę laserową.

W obrębie budynku dostępna jest również sieć Wi-Fi.

Cel działania skupił się na zapewnieniu lepszego dostępu do Internetu i technologii informacyjnych w gminie Zwierzyniec, przyczyniając się tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających miejscowość.

Korzystanie z pracowni jest nieodpłatne, dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki. Służy jako źródło informacji i rozrywki, a także miejsce szkoleń komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.