Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Informacja turystyczna

Stołówka Leśniczanka

Zajęcia i zespoły

3 października 2023 r. w Kinie Skarb odbyła się wyjątkowa lekcja – lekcja patriotyzmu, którą poprowadzili znakomici muzycy – Alicja Węgorzewska, Maciej Miecznikowski i Robert Grudzień, wspomagani przez Annę Drelę, historyka- która przybliżyła publiczności istotę hymnów, ich znaczenie oraz zasady zachowania podczas śpiewu.

Spotkanie pt. „Polskie hymny w dziejach i kulturze”, zorganizowane w ramach projektu „TRADYCJA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.2.0.” z inicjatywy Fundacji StartSmart oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie i Fundacji Mikołaja z Radomia.

Wspólnie z artystami zaśpiewały dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, zespół „Allegro” działający przy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu oraz członkowie Klubu Seniora w Zwierzyńcu.

Gospodarzem dzisiejszego wydarzania była Pani Urszula Kolman Burmistrz Zwierzyńca.

W koncercie wzięło udział wielu gości: Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pani Monika Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Pani Edyta Wolanin – Zastępca Burmistrza Zwierzyńca, Pani Grażyna Kawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny, Pan Waldemar Gardiasz – Dyrektor Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, Pani Edyta Sadło – Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, Pani Katarzyna Kowal-Kulik – Dyrektor Samorządowego Przedszkola im. Wandy Cebrykow w Zwieryńcu, Pani Justyna Kur – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Motylek, dzieci, uczniowie i nauczyciele z lokalnych przedszkoli i szkół oraz mieszkańcy Zwierzyńca.

Muzyczne spotkanie było wyjątkową lekcją historii, której celem było przybliżenie historii Polski oraz znaczenia ważnych hymnów, jak również integracja międzypokoleniowa.

Skip to content