Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Informacja turystyczna

Stołówka Leśniczanka

Zajęcia i zespoły

Stowarzyszenie ET CETERA otrzymało pomoc na realizację operacji pt. „Poprawa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Zwierzyniec”.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury kulturalnej służącej lokalnej społeczności miejscowości Zwierzyniec poprzez zakup zestawu nagłośnienia scenicznego, zestawu oświetlenia scenicznego, zestawu namiotów imprezowych oraz barierek.

Wysokość pomocy wynosi 132 000 zł.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content